Deratyzacja

Deratyzacja

Deratyzacja to usługa, której celem jest tępienie gryzoni. Za pomocą metod fizycznych i chemicznych eliminuje się szkodniki takie jak szczury czy myszy, które stanowią zagrożenie sanitarne i gospodarcze. Gryzonie są uciążliwe dla klientów prywatnych i stanowią poważny problem w firmach. Szczególnie ważne jest systematyczne przeprowadzanie deratyzacji oraz monitorowanie rozwoju tych szkodników w przedsiębiorstwach, które w jakikolwiek sposób są związane z branżą spożywczą. Tępienie gryzoni w magazynach żywności, silosach zbożowych, przetwórniach, lokalach gastronomicznych czy placówkach handlowych pozwala uniknąć skażenia produktów i ograniczyć straty materialne. Po przeprowadzeniu deratyzacji niekiedy jest niezbędna dezynfekcja obiektu, którą również wykonujemy.

Deratyzacja jest prowadzona metodą chemiczną, przez wykładanie trutek na szczury, które – ze względu na bezpieczeństwo osób postronnych czy innych organizmów żywych chronionych przez prawo – są wykładane w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych. Trutki dobieramy też zależnie od czynników zewnętrznych, takich jak wielkość populacji i gatunek osobników czy też warunki fizyczne środowiska i obiektu. Tępienie gryzoni prowadzimy również metodami fizycznymi, przez wyłapywanie osobników za pomocą substancji wabiących i pułapek. Ważną częścią naszych usług deratyzacyjnych jest monitoring aktywności gryzoni.

google logo